سرخط خبرها
خانه / دانلود / مطالعات خانه سالمندان ۱۱۰ صفحه

مطالعات خانه سالمندان ۱۱۰ صفحه

مطالعات خانه سالمندان ۱۱۰ صفحه

مطالعات خانه سالمندان ۱۱۰ صفحه به صورت فایل Word می باشد. این مطالعات معماری به بررسی ملزومات و ضوابط طراحی خانه سالمندان می پردازد که مناسب جهت ارائه در درس طراحی معماری نیز می باشد.

قسمتی از مطالعات خانه سالمندان ۱۱۰ صفحه:

چکیده:

هنگامی که فردی سالمند به یک آسایشگاه سالمندان سپرده می شود، در واقع مرحله ای جدید از زندگی خود را آغاز می کند . با توجه به تجارب و دانشی که این شخص در زندگی خود کسب کرده ، این دوران می تواند از  پربار ترین دوران زندگی او باشد . فردوسی با ۷۱ سال عمر کتاب معروف خود ، شاهنامه را در پایان عمر تمام کرد. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی ۸۲ سال عمر کرد و تا آخرین دوران زندگی به نصایح و اندرز اشتغال داشت .چرچیل نخست وزیر انگلستان ، با ۹۱ سال عمر برنده ی جایزه نوبل در ادبیات و سیاستمدار مطرح دوره ی خود بود . میکل آنژ در ۸۱  سالگی ، رایم اثر مشهور خود را عرضه داشت و تا آخر عمر در کلیسای سن پیر مشغول کار بود.

از این نمونه ها در تاریخ بشر فراوان است . پس اولین گام در طراحی مرکزی برای سالمندان ، تغییر نگرش نسبت به افراد سالخورده است . اگر دید ما به این افراد ، به صورت افرادی بیمار ، ناتوان و نیازمند مراقبت باشد ، ناگزیر طراحی ما به بیمارستان شبیه خواهد شد .  آسایشگاه سالمندان در واقع تنها نقش محل سکونت را برای سالمندان ایفا نمی کند ، بلکه این مکان محل برخوردهای اجتماعی ، شرکت در مراسم مذهبی و جشن ها ، آموزشی ، کارهای دستی گذران اوقات فراغت ، ورزش و تفریح او خواهد بود . بنابراین لزوم تنوع و انعطاف پذیری در طرح چنین فضایی واضح است.

ضرورت طرح:

جسم ما تغییر می کند و ما این تغییر را مشاهده می کنیم . دگرگونیهای روانی نیز به دنبال آن می آیند و این دگرگونی ها برافکار، احساسات، اعتقادات، ارزشها ، نگرشها، رفتار، شخصیت و شیوه عملکرد مقابل دیگران و اجتماع ما تأثیر می گذارد. اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم یعنی سال ۱۹۵۴ انجمن لردنافیلد کمیسیون هایی در کشورهای مختلف جهان به وجود آورد و کهنسالی را مورد بررسی قرار داد و پیری شناسی در سه سطح و سه جهت که شامل، جهت زیستی، جهت روانشناختی و جهت اجتماعی می باشد رشد یافت. و ما نیز در حال حاضر بر پایه همان جهت گیری پیر شدن را مورد بررسی قرار می دهیم.

تأمین فضا برای زندگی قشر سالخورده جامعه ( خصوصاً در کشور ما که از طرفی تحت فشارهای اقتصادی است ) با یک معضل بزرگ روبرو شده است و این حقیقت نتوانسته در جامعه ما تفهیم شده و جایگاه خود را پیدا کند طبق پیش بینی های انجام شده تا سال ۲۰۵۰تخمین زده شده است که جمعیت دنیا ۶/۱ بربر شود اما جمعیت سالمندان ۵/۳ برابر می شود با نگاهی گذرا به این آمار به اهمیت و توجه به سالمندان پی می بریم ودر جامعه صنعتی که ما دیرتر به آن رسیدیم و علائم جانبی و آسیب آن زودتر گریبانگیر ما شد، پا به سن گذاشتن مساوی با از دور خارج شدن است . جامعه صنعتی پیشرفته مصرف گرا است و در آن جامعه انسان نیز یک کالای مصرفی به شمار می رود و بر خلاف شوق که برخوردار از فرزانگانی چون کنفسیوس، مولانا و پیر مغان بود در غرب کهنسالی مساوی با حاشیه نشینی از زندگی بود.

متاسفانه خود سالمندان هم نسبت به آن دیدی مثبت ندارند.عموما از بودن در آنجا ناگزیر و محیط آن را محیط جبر و اجبار میدانند.با اینکه برخی از آنها سالهاست در چنین محیطی زندگی میکنند با آن خو نگرفته و منتظرند تحولی پدید آید و از آنجا بیرون آیند .دیدها نسبت به آن منفی است.چه بسیار عده سالمندانی که نسبت به این وضع معترضند ولی صدایشان به جایی نمی رسد فرزندان قدرت را در دست دارند و مال و ثروت را در اختیار ،به عدم رضایت روانی و وضعیت دشوار آنان توجهی ندارند.

در خاتمه یادآور می شویم که خانواده همواره بهترین مکان برای گذراندن زندگی افراد مسن بوده و باید سعی شود به گونه ای برنامه ریزی کرد که افراد سالمند دوران پیری خود را در کانون گرم خانواده و کنار فرزندان خود سپری کنند گزارش حاضر در پی آن است که نظر مردم تهران را درباره سالمندان و سپردن سالمندان خود به خانه های سالمندان آسایشگاه جویا شود.

گرچه منبع کامل و دقیقی درباره تاریخچه ایجاد و تاسیس مراکز نگهداری سالمندان در دست نیست ولی از مطالب و اطلاعات پراکنده می توان دریافت که مراکز سالمندان اولیه در هر جامعه ، متناسب با وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی آنها به صورت های کنونی گسترش و تجلی یافته اند ، در قرون وسطی سالمندانی که خانواده ای نداشتند و یا خانواده آنها قادر به نگهداری از آنان نبودند معمولا توسط دیر محل نگهداری می شدند.

شاید بتوان گفت که دیر اولین محلی است که برای نگهداری و مراقبت از سالمندان تنها و نیازمندان اختصاص می یافته است. در این خانه ها با سالمندان مانند دیوانه ها رفتار می شد و از هر ۱۰ نفر، ۸ نفر به ناراحتی روانی دچار می شد و ۲ نفر جان خود را از دست می داد. این آمار تکان دهنده حقیقت انگار ناپذیری است که امروزه متخصصان پیری شناسی و پیری درمانی در دنیا به آن واقف هستند.

مطالعات خانه سالمندان ۱۱۰ صفحه شامل:

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول: معرفی استان و شهرستان مربوطه
 • ۱-۱ تعریف اقلیم
 • ۱-۲-۱ویژگی های عمومی اقلیم گرم و مرطوب
 • ۲-۲-۱ جهت قرار گیری ساختمان ها در اقلیم گرم و مرطوب
 • ۳-۲-۱ مورد نیاز در ساختمان
 • ۳-۱ موقعیت جغرافیایی کیش
 • ۱-۳-۱ مشخصات اقلیمی جزیره کیش
 • ۲-۳-۱ اقلیم جزیره کیش
 • ۳-۳-۱تابش آفتاب در عرض جغرافیایی جزیره کیش
 • ۴-۳-۱میزان بارندگی در جزیره کیش
 • ۵-۳-۱ بادهای جزیره کیش
 • ۶-۳-۱ ارتفاعات جزیره کیش
 • ۷-۳-۱ توپوگرافی جزیره کیش
 • ۸-۳-۱ نقش اقلیم در معماری جزیره کیش
 • ۹-۳-۱مصالح کاربردی در جزیره کیش
 • ۱۰-۳-۱ جهت ساختمان با توجه به اقلیم کیش
 • ۱۱-۳-۱ جمعیت جزیره کیش
 • ۱۲-۳-۱ مذهب جزیره کیش
 • فصل دوم: ضرورت طرح
 • ۱-۲ ویژگی های سالمندی
 • ۱-۱-۲ سن زمانی
 • ۲-۱-۲ سن جسمی و زیستی
 • ۳-۱-۲ سن روانی و عاطفی
 • ۴-۱-۲ سن اجتماعی
 • ۵-۱-۲ سالمندی در ملل مختلف
 • ۲-۲ معیارهای طراحی خانه سالمندان
 • ۱-۲-۲ سالمند از نظر وابستگی
 • ۲-۲-۲ سالمندان چه نیاز های دارند
 • ۳-۲-۲ تکریم سالمندان
 • ۴-۲-۲ حمایت از سالمندان
 • ۳-۲ آسایشگاه سالمندان
 • ۱-۳-۲ مزایای آسایشگاه سالمندان
 • ۲-۳-۲ معایب آسایشگاه سالمندان
 • ۳-۳-۲ آسایشگاه از دیدگاه سالمندان
 • ۴-۲ تغذیه در سالمندان
 • ۱-۴-۲ عوامل موثر در ایجاد تغذیه سالمندان
 • ۲-۴-۲ نیازهای تغذیه ای سالمندان
 • ۳-۴-۲ میزان پروتئین مورد نیاز سالمندان
 • ۴-۴-۲ میزان مایعات مورد نیاز سالمندان
 • ۵-۲ خانه سالمندان در جهان
 • ۶-۲ خانه های سالمندان در ایران
 • ۷-۲ ساختار جمعیت و مسائل اجتماعی اقتصادی سالمندان
 • ۸-۲ ساختار جمعیتی کشورهای جهان
 • ۹-۲ متوسط عمر در جهان
 • ۱۰-۲ جمعیت سالمندان در جهان
 • ۱۱-۲ جمعیت سالمندان در ایران
 • ۱-۱۱-۲ جمعیت سالمندی در استان تهران
 • ۲-۱۱-۲ جمعیت سالمندان در شهرستان تهران
 • ۱۲-۲ وضعیت اشتغال سالمندان
 • ۱۳-۲ لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران
 • فصل سوم: معرفی و تجزیه و تحلیل سایت
 • فصل چهارم: مطالعات تطبیقی
 • ۱-۴ نمونه موردی های خارجی
 • ۱-۱-۴ خانه سالمندان گیلد
 • ۲-۱-۴ خانه سالمندان امرالد
 • ۳-۱-۴ معماری و طراحی داخلی خانه سالمندان ویلسون
 • ۴-۱-۴ خانه سالمندان دو اوورلوپ
 • ۲-۴ نمونه موردی داخلی
 • ۱-۲-۴ اقامتگاه سالمندان کهریزک
 • ۱-۱-۲-۴ ساختمان توانبخشی سالمندان
 • ۲-۱-۲-۴ ساختمان توانبخشی بالغین
 • ۳-۱-۲-۴ سوئیت های سالمندی
 • ۴-۱-۲-۴ تصاویر ساختمان کهریزک
 • ۲-۲-۴ اقامتگاه سالمندان فرزانگان
 • فصل پنجم: برنامه ریزی فیزیکی و ضوابط طراحی
 • ۱-۵ رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندان
 • ۲-۵ فضاهای خدماتی
 • ۳-۵ مکان یابی مناسب برای خانه سالمندان
 • ۱-۳-۵ توصیه های طراحی
 • ۲-۳-۵ جهت گیری مناسب
 • ۳-۳-۵ ورودی اصلی
 • ۴-۳-۵ توصیه های طراحی
 • ۵-۳-۵ هال ورودی
 • ۶-۳-۵ اتاق نشیمن
 • ۷-۳-۵ تماشای تلویزیون، بازی های فکری، مطالعه و خیاطی
 • ۴-۵ کتابخانه
 • ۵-۵ اتاق های غذاخوری
 • ۱-۵-۵ توصیه های طراحی
 • ۶-۵ آشپزخانه
 • ۱-۶-۵ توصیه های طراحی
 • ۷-۵ اتاق خواب
 • ۱-۷-۵ پنجره در اتاق خواب
 • ۲-۷-۵ روشنایی و رنگ آمیزی اتاق خواب
 • ۳-۷-۵ میز کنار تختخواب
 • ۸-۵ امکانات آشپزی شستشو
 • ۹-۵ اتاق کارکنان
 • ۱۰-۵ مدیریت
 • ۱۱-۵ اتاق های درمانی و توانبخشی
 • ۱۲-۵ رختشویخانه مرکزی
 • ۱۳-۵ انبار وسایل
 • ۱۴-۵ سرویس بهداشتی توالت
 • ۱۵-۵ دستشویی
 • ۱-۱۵-۵ ارتفاع مناسب کاسه دستشویی
 • ۲-۱۵-۵ توصیه های طراحی
 • ۳-۱۵-۵ استفاده از شیرهای اهرمی
 • ۱۶-۵ حمام
 • ۱-۱۶-۵ فضای مناسب حمام برای استفاده سالمندان
 • ۲-۱۶-۵ توصیه های طراحی
 • ۱۷-۵ ارتباطات عمومی فضاها در خانه های سالمندان
 • ۱۸-۵ آسانسور
 • ۱-۱۸-۵ توصیه های طراحی
 • ۱۹-۵ رامپ و سطح شیبدار
 • ۲۰-۵ پلکان
 • ۱-۲۰-۵ استفاده از نرده های کمکی
 • ۲-۲۰-۵ ابعاد مناسب پلکان
 • ۳-۲۰-۵ استفاده از نرده های کمکی در پلکان
 • ۴-۲۰-۵ مقطع نرده های کمکی
 • ۵-۲۰-۵ راهروها
 • ۶-۲۰-۵ پهنای مناسب راهروها و استفاده از نرده های کمکی
 • ۷-۲۰-۵ ایجاد پهنای متنوع در راهروها
 • ۸-۲۰-۵ استفاده از دستگیره های اهرمی برای درها
 • ۲۱-۵ پنجره ها
 • ۱-۲۱-۵ ابعاد مناسب پنجره و ارتفاع کف پنجره از زمین
 • ۲-۲۱-۵ توصیه های طراحی
 • ۲۲-۵ تراس های خصوصی
 • ۲۳-۵ تراس های مشترک
 • ۲۴-۵ فضاهای باز مشترک
 • ۱-۲۴-۵ توصیه های طراحی
 • ۲۵-۵ استفاده از تراس های مشترک
 • ۲۶-۵ محوطه باغبانی
 • ۲۷-۵ پاسیوها و بالکن های خصوصی
 • ۲۸-۵ محوطه ها و کرت های مخصوص این کار
 • ۲۹-۵ ایجاد محوطه های باغبانی به عنوان سرگرمی
 • ۳۰-۵ محوطه بازی برای فرزندان میهمانان
 • ۳۱-۵ مبلمان و اثاث ثابت
 • ۱-۳۱-۵ ارتفاع مناسب صندلی
 • ۲-۳۱-۵ صندلی های مناسب سالمندان
 • ۳-۳۱-۵ کف پوش ها مناسب
 • ۴-۳۱-۵ توصیه های طراحی
 • ۵-۳۱-۵ نرده های کمکی
 • ۶-۳۱-۵ نرده های کمکی در بخش های داخلی و خارجی
 • فصل ششم: شرح پیدایش ایده و تحلیل آن و چگونگی تبدیل آن به فرم
 • ۱-۶ تعریف ایده
 • ۲-۶ ایده طراحی پروژه
 • ۳-۶ سازه
 • ۱-۳-۶ پیش تنیدگی
 • ۲-۳-۶ روش های پیش تنیدگی
 • ۳-۳-۶ پیش تنیدگی به روش پیش کشیده
 • ۴-۳-۶ سیستم چسبیده
 • ۵-۳-۶ سیستم نچسبیده
 • ۶-۳-۶ مقایسه سیستم های چسبیده و نچسبیده
 • ۷-۳-۶ مزایای سیستم پیش تنیده
 • ۸-۳-۶ کنترل ترک و دوام بیشتر
 • ۹-۳-۶ افزایش سرعت اجرا
 • ۱۰-۳-۶ امکان ایجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف
 • ۱۱-۳-۶ بهبود عملکرد لرزه ای
 • ۱۲-۳-۶ کاهش هزینه ها
 • ۱۳-۳-۶ مزایای اقتصادی استفاده از سیستم های بتنی
 • ۱۴-۳-۶ فولاد پیش تنیدگی
 • فصل هفتم: نقشه ها
 • منابع

درباره ی دانش فا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *