سرخط خبرها
خانه / دانلود / دانلود مطالعات خانه موسیقی

دانلود مطالعات خانه موسیقی

دانلود مطالعات خانه موسیقی

دانلود مطالعات خانه موسیقی شامل ۱۳۰ صفحه و به صورت فایل Word می باشد. این فایل معماری قابل ویرایش بوده و توسط تیم تحریریه سایت دانش فا تهیه و تنظیم شده است. این رساله و مطالعات معماری را می توان جهت ارائه در طرح نهایی استفاده نمود.

قسمتی از دانلود مطالعات خانه موسیقی:

چکیده:

معماری و موسیقی در ابعاد علمی و به‌ویژه هنریشان، از ارکان اصلی فرهنگ و تمدن بشر در هر گستره‌ی زمانی،  و بیانگر رشد و تعالی روحی و معنوی افراد نسل خود بوده و نیز نمایانگر نحوه‌ی نگرش و بینش آنان به جهان پیرامون و درون خود است. انسان در حیات معنوی خود و در گستره‌ی فعالیت‌های خویش، به شیوه‌های مختلف به دنبال کمال بوده و از هنر، به‌عنوان ابزاری برای تجلی روح در جستجوی «کمال و جمال مطلق» استفاده کرده است. رید در تعریف چگونگی هنر معتقد است «ماهیت اصلی هنر را نه در ساختن اشیائی که جوابگوی نیازمندی‌های علمی زندگی‌اند می‌توان یافت و نه در بیان مفاهیم دینی یا فلسفی، بلکه باید آن را در توانایی هنرمند در آفرینش جهانی جامع و قائم‌به‌ذات دنبال کرد، که نه جهانِ نیازها و امیال عملی است و نه دنیای رویا و خیال، بلکه دنیایی است شامل این اضداد.»

مارتین هایدگر در وصف هنر می‌گوید «هرگاه فلسفه و علمِ مدرن از گشایش راز هستی باز بمانند، هنر آن را می‌گشاید و بر آن داناست» و به گفته‌ی بابک احمدی «در حالی که علم با محاسبات سعی در پرده‌برداری از اسرار جهان دارد و گاهی از انجام آن عاجز می‌ماند، هنر به کشف و شهود رازها می‌پردازد و آنها را درمی‌یابد.» این رخدادها را در فضای خلق شده‌ی معماری و موسیقی، که فرم و محتوا دو مقوله‌ی اساسی این هنرها، در هم تنیده‌اند می‌توان مشاهده کرد. علاوه بر این، آفرینش این فضاهای هنری در معماری و موسیقی متأثر است از اهداف و الزامات خلق اثر و فاکتورهای مؤثر بر طراحی همچون کانسپت، عملکرد، ابزار طراحی و ارائه‌ی قشر مخاطب، شرایط فرهنگی، سیاسی و اقلیمی. اما اینکه چرا به بررسی آفرینش این دو هنر در این مقاله می‌پردازیم، به دلیل روابط، اشتراکات و تأثیرات دوسویه‌ی این دو با یکدیگر و تأثیرات هر یک از آنها در حیطه‌ی دیگری، علی‌رغم وجود تفاوت‌هایشان است. اینک به شرح ویژگی‌ها، وجوه اشتراک و در نهایت، به کنکاش در چگونگی خلق فضاهای هر دو مقوله می‌پردازیم.

مقدمه:

معماری بسیار توانمندتر و موثرتر از هر هنر دیگری با حیات انسان مرتبط بوده‌است. اگر فرهنگ را جلوه های حیات در یک جامعه بدانیم و عنصر تمدن ساز و نشانه اشتیاق فراینده آدمی‌به بهبود ارتقا و باروری حیات تعریف کنیم می توانیم ادعا کنیم که فرهنگ و معماری همیشه در تعامل با هم به سر برده اند. روح انسان همیشه تجربه هبوط ماندن زندگی کردن واستقرار رابیش ازهرعرصه دیگر درمعماری احساس کرده است وتاریخ معماری خود دلیلی براین ادعاست که معماری فرخنده تر و پرشکوه تر ازهرساخته وآمیخته بشری توانسته انگیزه تعالی و اوج به خواسته های هنری را در زندگی انسا ن تشدید و تشویق کند. گویی هیچ هنری چون معماری نمیتواند در عین حالیکه انسان را در بر میگیرد در انسان احساس و حالتی ایجاد تحولی در او پیدا کند و تاثیری بر او نهد.
معماری پروراندن ساختن و فراوردن اندیشمندانه فضاست. و فرهنگ نیز عامل پروراندن آدمی عامل کشاندن انسانهاست به اصالت جمعیت و انسانیت.

در زبان پهلوی و پارسی معنای فرهنگ شامل آگاهی از هنرهای معمول، علوم متداوله زمان، حکمتها و اندرزها و راهنمائیهای اجتماعی، آداب مقبول زمان و اطلاعات عمومی می‌گردد. معادل فرهنگ رد زبان انگلیسی به کلمه Culture بر می خوریم که به معنی فکر هنری و آداب و رسوم جامعه و همچنین به معنی ترقی و گسترش هنر و اندیشه و برخاستن و شکوفایی نیز می‌باشد. علمای علوم انسانی و اجتماعی در عهد ما به این مفهوم مصداق وسیع داده اند که می توان آنرا (مجموع میراثهای جامعه) دانست.
اگر این تعریف را بپذیریم فرهنگ دارای معنی خواهد بود عام و شامل تمام میراثهای یک قوم اعم از فکری، ذوقی و هنری و نیز تمام رسوم و آداب و عادات و وسایل و شیوه های مربوط به زیستن در یک محیط و ناحیه هر جامعه زائیده یک تمدن است. یعنی تمدن های بشری محصولاتی چون فرهنگ آداب و رسوم و عقاید و باروهای مختلف عرضه می‌کنند.

این جنبه از خصایص آثار هنری، در واقع از دو ویژگی قبلی که برشمردیم، نتیجه می شود. بدین معنی که هر پدیده ای که عنصر اصلی سازنده آن تخیل و عاطفه باشد، بی شک نمی تواند معنایی منجمد و تک بعدی داشته باشد. از این روست که هر کس در برابر آثار هنری می ایستد؛ دریافت و استنباط خاصی دارد. آثار هنری بسادگی میتوانند بیان کننده زیبایی حقیقی یا احساسات باشند. تغییری که هنر بر روح انسان می گذارد تغییری عمیق و ماندگار و طولانی تر است. در نتیجه هر گاه خواهان اثرگذاری ماندگار باشیم، می توانیم از هر یک از رشته*های هنری به فراخور نیازمان بهره ببریم. همانطور که در روانشناسی این بحث به اثبات رسیده است، جهان از مجموعه ای از افراد تشکیل شده است، پس اگر بخواهیم در سریعترین حالت بر تعداد زیادی از افراد تاثیرگذاری داشته باشیم می توانیم از اسباب هنر استفاده کنیم، که هنر موسیقی و هنرهای نمایشی چون از طریق حس شنوایی و حس بینایی به سرعت درک می شوند، می توانند توام با یکدیگر به سرعت و در بعد جهانی تاثیری ژرف، عمیق، ماندگار و طولانی در جوامع به وجود می آورند.

موزه موسیقی ایران یکی از موزه‌های استان تهران است که در میدان تجریش، خیابان مقصود بیک، خیابان موزه واقع شده‌است.این موزه با مساحت تقریبی ۳۶۵۰ متر و زیر بنای بیش از ۱۴۰۰ متر در سه طبقه با هدف حفظ میراث موسیقی ملی، معرفی آثار و تولیدات گذشتگان و تکریم اساتید و پیشکسوتان عرصه موسیقی، در آبان ماه سال ۱۳۸۹ افتتاح گردیدموزه موسیقی در ۲۲ آبان سال ۱۳۸۸ با حضور بزرگان موسیقی افتتاح شده و بخش‌های مختلفی را در برمی‌گیرد. سازهای بادی، زهی، نواحی و کوبه‌ای در این مجموعه گنجانده شده‌اند.

دانلود برنامه فیزیکی خانه موسیقی

دانلود مطالعات خانه موسیقی شامل:

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول: معرفی استان و شهرستان مربوطه
 • ۱-۱ تعریف اقلیم
 • ۱-۲-۱ویژگی های عمومی اقلیم گرم و مرطوب
 • ۲-۲-۱ جهت قرار گیری ساختمان ها در اقلیم گرم و مرطوب
 • ۳-۲-۱ مورد نیاز در ساختمان
 • ۳-۱ موقعیت جغرافیایی کیش
 • ۱-۳-۱ مشخصات اقلیمی جزیره کیش
 • ۲-۳-۱ اقلیم جزیره کیش
 • ۳-۳-۱تابش آفتاب در عرض جغرافیایی جزیره کیش
 • ۴-۳-۱میزان بارندگی در جزیره کیش
 • ۵-۳-۱ بادهای جزیره کیش
 • ۶-۳-۱ ارتفاعات جزیره کیش
 • ۷-۳-۱ توپوگرافی جزیره کیش
 • ۸-۳-۱ نقش اقلیم در معماری جزیره کیش
 • ۹-۳-۱مصالح کاربردی در جزیره کیش
 • ۱۰-۳-۱ جهت ساختمان با توجه به اقلیم کیش
 • ۱۱-۳-۱ جمعیت جزیره کیش
 • ۱۲-۳-۱ مذهب جزیره کیش
 • فصل دوم: ضرورت طرح
 • ۱-۲ شناخت موضوع فرهنگ
 • ۱-۱-۲تعریف فرهنگ
 • ۲-۱-۲ ریشه واژه فرهنگ
 • ۳-۱-۲ کاربرد واژه فرهنگ
 • ۴-۱-۲ تعاریف مفهومی فرهنگ
 • ۵-۱-۲ تعاریف جنبه تشریحی
 • ۶-۱-۲ تعاریف جنبه تاریخی
 • ۷-۱-۲ فرهنگ در زبان های اروپایی
 • ۸-۱-۲ فرهنگ در زبان عربی
 • ۲-۲ هنر
 • ۱-۲-۲مفهوم هنر
 • ۲-۲-۲تعریف هنر
 • ۳-۲-۲هنر و تنوع در تعاریف آن
 • ۴-۲-۲هنر و دین
 • ۵-۲-۲ انواع هنر
 • ۶-۲-۲ موسیقی
 • ۷-۲-۲ وجوه مشترک آثار هنری
 • ۸-۲-۲ هنر از دید سنت گرایان
 • ۳-۲ موسیقی
 • ۱-۳-۲ ریشه واژه خنیا و موسیقی
 • ۲-۳-۲ تعاریف گذشتگاه از موسیقی
 • ۳-۳-۲ پیدایش موسیقی در ملل
 • ۴-۳-۲ موسیقی و زمان
 • ۵-۳-۲ سبک موسیقی
 • ۶-۳-۲ نت
 • ۷-۳-۲ نامگذاری
 • ۸-۳-۲ آشنایی با آلات موسیقی
 • ۱-۸-۳-۲ بربط
 • ۲-۸-۳-۲ پیانو
 • ۳-۸-۳-۲ تار
 • ۴-۸-۳-۲ طنبار
 • ۵-۸-۳-۲ دف
 • ۶-۸-۳-۲ تنبک
 • ۷-۸-۳-۲ تنبک و ساختمان آن
 • ۸-۸-۳-۲ پوست تنبک
 • ۹-۸-۳-۲ رباب
 • ۱۰-۸-۳-۲ سه تار
 • ۱۱-۸-۳-۲ سنتور
 • ۱۲-۸-۳-۲ سنتور کروماتیک و سنتور کروماتیک بم
 • ۱۳-۸-۳-۲ سنتور دوطرفه
 • ۱۴-۸-۳-۲ عود
 • ۱۵-۸-۳-۲ قانون
 • ۱۶-۸-۳-۲ قیچک
 • ۱۷-۸-۳-۲ کمانچه
 • ۱۸-۸-۳-۲ نی
 • ۹-۳-۲ رابطه موسیقی و معماری
 • ۱۰-۳-۲ مفهوم موسیقی در بناها
 • ۱۱-۳-۲ ریتم
 • ۱۲-۳-۲ ریتم در موسیقی
 • ۱۳-۳-۲ ریتم در معماری
 • فصل سوم: مطالعات تطبیقی
 • ۱-۳ نمونه های داخلی
 • ۱-۱-۳ تالار وحدت تهران
 • ۲-۱-۳ صحنه تئاتر وحدت
 • ۳-۱-۳ صحنه اصلی
 • ۴-۱-۳ صحنه گردان
 • ۵-۱-۳ سالن اصلی
 • ۶-۱-۳ معماری تالار رودکی
 • ۷-۱-۳ ورودی تالار
 • ۸-۱-۳ دیگر سالن ها و معماری داخلی تالار
 • ۲-۳ موزه موسیقی ایران
 • ۳-۳ نمونه های خارجی
 • ۱-۳-۳ خانه موسیقی ایتالیا
 • ۲-۳-۳ مرکز موسیقی و نمایش مجارستان
 • ۳-۳-۳ معماری خانه موسیقی اثری یادماندنی در معماری دانمارک
 • ۴-۳-۳ مرکز موسیقی و تئاتر پارکودلا
 • ۱-۴-۳-۳ سالن های نمایش
 • ۲-۴-۳-۳ پلان های سالن پارکودلا
 • فصل چهارم: تحلیل سایت
 • ۱-۴ تحلیل و بررسی سایت مورد نظر
 • فصل پنجم: برنامه ریزی فیزیکی و ضوابط طراحی
 • ۱-۵ شناخت فضاها و ریزفضاهای مجموعه
 • ۲-۵ جزئیات طراحی سالن های کنسرت
 • ۱-۲-۵ بلندای کافی
 • ۲-۲-۵ شیب کف
 • ۳-۲-۵ بخش صدا
 • ۴-۲-۵ آکوستیک در معماری
 • ۵-۲-۵ فرم تالارها
 • ۶-۲-۵ سیستم های صوتی
 • ۷-۲-۵ عایق بندی صوتی یا صدا بندی
 • ۸-۲-۵ صدای هوابرد و کوبه ای
 • ۹-۲-۵ ایزولاسیون پنجره ها
 • ۳-۵ ضوابط طراحی تالارهای موسیقی
 • ۱-۳-۵ دسترسی
 • ۲-۳-۵ گنجایش مجموعه
 • ۳-۳-۵ ضوابط ویژه معلولین
 • ۴-۳-۵ فضاهای عمومی
 • ۵-۳-۵ ورودی وگیشه
 • ۶-۳-۵ سالن انتظار
 • ۷-۳-۵ بوفه و رستوران
 • ۸-۳-۵ راهروها
 • ۹-۳-۵ سرویس های بهداشتی
 • ۴-۵ فضای اداری
 • ۵-۵ صحنه
 • ۱-۵-۵ انواع صحنه
 • ۲-۵-۵ صحنه های ایوانی
 • ۳-۵-۵ صحنه های میدانی
 • ۴-۵-۵ صحنه های کمانی گسترش یافته و بار
 • ۵-۵-۵ صحنه های متغیر
 • ۶-۵-۵ فضای پشت
 • ۶-۵ ارکسترا
 • ۷-۵ پرده صحنه
 • ۸-۵ پشت صحنه
 • ۹-۵ ورودی هنرمندان
 • ۱۰-۵ رختکن ها
 • ۱۱-۵ اتاق سبز
 • ۱۲-۵ ورود به صحنه
 • ۱۳-۵ جایگاه شنوندگان
 • ۱۴-۵ هندسه عمومی سالن ها
 • ۱۵-۵ دیدهای افقی و عمودی
 • ۱۶-۵ حرکت در سالن ها
 • ۱۷-۵ استانداردهای طراحی سالن ها
 • ۱۸-۵ بررسی برنامه فیزیکی سالن آمفی تئاتر و چندمنظوره
 • ۱-۱۸-۵ نمای کلی آمفی تئاتر
 • ۲-۱۸-۵ تناسب تای تالار اجتماعات
 • ۱۹-۵ ریزفضاها
 • ۱-۱۹-۵ ورودی
 • ۲-۱۹-۵ سالن انتظار
 • ۳-۱۹-۵ کافی شاپ
 • ۴-۱۹-۵ سرویس های بهداشتی
 • ۵-۱۹-۵ سالن اجرا
 • ۶-۱۹-۵ فضاهای خدماتی پشت سن
 • ۷-۱۹-۵ فضاهای داخلی رستوران
 • ۸-۱۹-۵ آشپزخانه
 • ۹-۱۹-۵ بهداشت در رستوران
 • ۱۰-۱۹-۵ لوازم رستوران
 • ۲۰-۵ برنامه فیزیکی و ضوابط و استانداردهای فضاهای آموزشی
 • ۱-۲۰-۵ کلاس آموزش موسیقی و هنر
 • ۲-۲۰-۵ اتاق کامپیوتر
 • ۲۱-۵ جدول برنامه فیزیکی ها
 • ۱-۲۱-۵ برنامه فیزیکی فضای اصلی خانه موسیقی
 • ۲-۲۱-۵ برنامه فیزیکی بخش اداری
 • ۳-۲۱-۵ برنامه فیزیکی بخش خدماتی
 • ۴-۲۱-۵ برنامه فیزیکی بخش رفاهی
 • ۵-۲۱-۵ برنامه فیزیکی بخش آموزشی
 • ۶-۲۱-۵ برنامه فیزیکی سالن کنسرت
 • فصل ششم: شرح پیدایش ایده و تحلیل آن و چگونگی تبدیل آن به فرم
 • ۱-۶ چگونگی شکل گیری ساختار
 • ۲-۶ ایده های اولیه طرح
 • ۳-۶ آنالیز ایده اصلی
 • ۴-۶ روند طراحی
 • ۵-۶ سازه
 • ۱-۵-۶ سازهای بتنی
 • ۲-۵-۶ مزایای سازه های بتنی
 • ۳-۵-۶ بتن اکسپوز
 • ۱-۳-۵-۶ اهمیت بتن اکسپوز در معماری
 • ۲-۳-۵-۶ ترمیم بتن های اکسپوز
 • ۳-۳-۵-۶ روش اجرای بتن اکسپوز
 • ۴-۳-۵-۶ نکات مهم در اجرای بتن اکسپوز یا بتن نما
 • ۵-۳-۵-۶ اصول و ضوابط طراحی و اجرای نمای بتنی اکسپوز
 • ۶-۳-۵-۶ کاربرد بتن اکسپوز
 • ۷-۳-۵-۶ دو روش ساخت بتن اکسپوز
 • ۸-۳-۵-۶ روش قالبی
 • ۹-۳-۵-۶ روش بالارو
 • ۱۰-۳-۵-۶ ایده های برای استفاده از دیوارهای بتن اکسپوز در کوراسیون داخلی
 • منابع

درباره ی دانش فا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *