سرخط خبرها
خانه / دانلود / دانلود مطالعات فرودگاه ۱۸۷ صفحه

دانلود مطالعات فرودگاه ۱۸۷ صفحه

دانلود مطالعات فرودگاه ۱۸۷ صفحه

دانلود مطالعات فرودگاه شامل ۱۸۷ صفحه و به صورت فایل Word می باشد که به صورت کاملا تخصصی و اختصاصی به بررسی مطالعاتی موضوع فرودگاه پرداخته شده است. این فایل مناسب جهت ارائه در درس طراحی معماری و طرح نهایی با موضوع فرودگاه نیز می باشد.

قسمتی از توضیحات:

چکیده:

جایگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی در جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست و فرودگاه در کنار مابقی پایانه ها از حساس ترین بازیگر این نقش هستند.برنامه ریزی و طراحی پایانه بار برآیند پیچیده ای است . جابجایی سریع و مؤثر بارها میان بخش های هوایی و زمینی مستلزم مدیریت پروژه تخصصی در امر برنامه ریزی و طراحی تسهیلات است . هماهنگ سازی و کنترل پیشرفت کار پروژه ها ، جمع آوری اطلاعات ، مطالعه جزئیات طرح ، تجهیزات عملیاتی بار و تجهیزات مکمل و سیستم ارتباطی ، مشخصات قرارداد و سیستم ، زیر ساخت ها ، سیستم های ارتباطی ، روش های آزمایش سیستم ها ، راه اندازی تسهیلات و آموزش ضمن خدمت از جمله مواردی است که قبل از برنامه ریزی و طراحی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

برنامه ریزی و طراحی پایانه بار برآیند پیچیده ای است . جابجایی سریع و مؤثر بارها میان بخش های هوایی و زمینی مستلزم مدیریت پروژه تخصصی در امر برنامه ریزی و طراحی تسهیلات است . هماهنگ سازی و کنترل پیشرفت کار پروژه ها ، جمع آوری اطلاعات ، مطالعه جزئیات طرح ، تجهیزات عملیاتی بار و تجهیزات مکمل و سیستم ارتباطی، مشخصات قرارداد و سیستم، زیر ساخت ها، سیستم های ارتباطی، روش های آزمایش سیستم ها، راه اندازی تسهیلات و آموزش ضمن خدمت از جمله مواردی است که قبل از برنامه ریزی و طراحی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

برنامه ریزی و طراحی تسهیلات بار باید همانند پایانه مسافری مبتنی بر اصول برنامه ریزی جریان باشد . در مورد بار اعمال الگوی جریان برنامه ریزی ساده تر است چون اکثراً بار به صورت بی جان است . البته در مورد بارهای زنده ملاحظات مربوط به عوامل زیستی و محیطی اهمیت دارد تا از سلامتی و آسایش آنها اطمینان حاصل شود.

تعیین ساختار و نوع پایانه باید در اولین مراحل شروع طراحی فرودگاههای جدید مورد مطالعه قرار گیرد. به منظور توسعه یا نوسازی فرودگاههای موجود نیز باید با توجه به ساختار فعلی و نیازهایی که موجب توسعه یا نوسازی آن شده در مورد طرح نهایی که معمولاً ترکیبی از طرح های مختلف پایانه می باشد تصمیم گیری نمود. نوع سفرداخلی ، بین المللی ،.. از جمله عواملی می باشد که در طرح فرودگاه تاثیر زیادی خواهد گذاشت. البته باید تاثیر عوامل دیگری مثل حجم ترافیک، تعداد شرکت های هواپیمایی ، اراضی و شبکه دسترسی نیز مورد توجه قرار گیرد.

پایانه های مسافری به دو گروه داخلی و بین المللی طبقه بندی می شوند . پایانه مسافری داخلی به علت عدم نیاز به پاره ای از تشریفات ازجمله گمرک، گذرنامه، امور مهاجر ، قرنطینه، کنترل های بهداشتی تسهیلات مربوطه و جریان مسافر، ساده تر می باشد. پایانه مسافری داخلی در داخل کشور معمولا برای فرودگاه هایی مورد مطالعه قرار می گیرد که دارای پروازهای منظم باشند و در آنصورت نیاز پایانه ها براساس تحلیل مشخصات مختلف از جمله مسافر، توشه وبار ،مشخصات و رده هواپیما و احجام مربوطه در هر واحد و سطح فعلایت مسافر و هواپیما مشخص می شود. در پایانه های بین المللی ارائه خدمات به مسافران و بارهوایی متکی بر مقررات و قوانین بین المللی و ملی کشور است. نحوه اجرای قوانین و مقررات دولتی برحسب زمان و مکان گاهی متغیر است و لذا طرح پایانه همواره باید حالت انعطاف پذیر داشته باشد.

طرح اقمالی پایانه‌ها شامل یک ساختمان مرکزی برای پردازش مسافر و توشه و واحدهای دورتر اقماری است، که هواپیما ها در اطراف آن به صورت موازی یا شعاعی جای می‌گیرند. واحدهای اقماری به وسیله راهروهای روگذر، در سطح یا زیر گذر به پایانه اصلی متصل می‌شوند. نوار نقاله پیاده معمولاً برای حمل مسافران بین واحدهای اقماری و پایانه اصلی به خدمت گرفته می‌شود.
در طرح‌های متمرکز، توشه مسافران خروجی در پیشخوان‌های پذیرش مرکزی تحویل گرفته شده و سپس به محوطه توشه حمل و از آنجا به وسیله وسایل نقلیه ویژه یا سیستم‌های مکانیکی به هواپیما منتقل می‌گردد.
با ارائه خدماتی از قبیل پیشخوان‌های پذیرش، رستوران و سایر تسهیلات در هر واحد می توان سیستم پذیرش را غیر متمرکز نمود.

دانلود مطالعات فرودگاه شامل:

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول: معرفی استان و شهرستان مربوطه
 • ۱-۱ تعریف اقلیم
 • ۱-۲-۱ویژگی های عمومی اقلیم گرم و مرطوب
 • ۲-۲-۱ جهت قرار گیری ساختمان ها در اقلیم گرم و مرطوب
 • ۳-۲-۱ مورد نیاز در ساختمان
 • ۳-۱ موقعیت جغرافیایی کیش
 • ۱-۳-۱ مشخصات اقلیمی جزیره کیش
 • ۲-۳-۱ اقلیم جزیره کیش
 • ۳-۳-۱تابش آفتاب در عرض جغرافیایی جزیره کیش
 • ۴-۳-۱میزان بارندگی در جزیره کیش
 • ۵-۳-۱ بادهای جزیره کیش
 • ۶-۳-۱ ارتفاعات جزیره کیش
 • ۷-۳-۱ توپوگرافی جزیره کیش
 • ۸-۳-۱ نقش اقلیم در معماری جزیره کیش
 • ۹-۳-۱مصالح کاربردی در جزیره کیش
 • ۱۰-۳-۱ جهت ساختمان با توجه به اقلیم کیش
 • ۱۱-۳-۱ جمعیت جزیره کیش
 • ۱۲-۳-۱ مذهب جزیره کیش
 • فصل دوم: ضرورت طرح
 • ۱-۲ معماری و شهر
 • ۲-۲ تقسیم بندی سایت فرودگاه
 • ۳-۲ اهمیت فرودگاه
 • ۴-۲ طبقه بندی فرودگاه ها
 • ۵-۲ فرودگاه های غیر تجاری
 • ۶-۲ فرودگاه های تجاری
 • ۷-۲ طبقه بندی سازمان ایکائو
 • ۸-۲ تاثیر اقلیم بر روند طراحی
 • ۱-۸-۲ درجه حرارت
 • ۲-۸-۲ باد سطحی در فرودگاه
 • ۳-۸-۲ ارتفاع
 • ۹-۲ استانداردها و مقررات پایانه های مسافربری
 • ۱۰-۲ ملاحظات برنامه ریزی و طراحی پایانه مسافربری
 • ۱۱-۲ اهداف
 • ۱۲-۲ ویژگی مسافران
 • ۱-۱۲-۲ اصول جریان مسافر
 • ۱۳-۲ ویژگی های ترافیکی و محاسبه حجم مسافر ساعت اوج
 • ۱-۱۳-۲ ویژگی های ترافیک
 • ۲-۱۳-۲ محاسبه حجم مسافر ساعت اوج
 • ۳-۱۳-۲ محاسبه حجم مستقلین و مشایعین
 • ۱۴-۲ ارزیابی طرح های پایانه
 • ۱۵-۲ مشخصه های پروازی شرکت های هواپیمایی
 • ۱۶-۲ مشخصه فیزیکی
 • ۱۷-۲ شرایط اب و هوایی
 • ۱۸-۲ انواع و اجزا پایانه های مسافری
 • ۱۹-۲ الگوی پایانه
 • ۱-۱۹-۲ انواع الگوهای پایانه در سطح
 • ۲-۱۹-۲ انواع الگوی پایانه در ارتفاع
 • ۳-۱۹-۲ عناصر پایانه های مسافری بین المللی بخش مسافران خروجی
 • ۴-۱۹-۲ جلوخان
 • ۲۰-۲ عناصر پایانه های مسافری بین المللی
 • ۱-۲۰-۲ بخش مسافران خروجی
 • ۲-۲۰-۲  محوطه انتظار عمومی
 • ۳-۲۰-۲ بخش مسافران خروجی
 • ۴-۲۰-۲ سالن گمرک
 • ۵-۲۰-۲ طراحی ساختمان ترمینال فرودگاه های تجاری و مسافرتی
 • ۶-۲۰-۲ چهار مکتب فرودگاه
 • ۷-۲۰-۲ طراحی سیستم های مختلف فرودگاه ها
 • ۸-۲۰-۲ طرح هندسی اجزا متشکله محوطه پرواز فرودگاه ها
 • ۲۱-۲ مشخصات هواپیماها
 • ۱-۲۱-۲ وزن هواپیما
 • ۲-۲۱-۲ اندازه هواپیما
 • فصل سوم: معرفی و تجزیه و تحلیل سایت
 • فصل چهارم: مطالعات تطبیقی
 • ۱-۴ بررسی نمونه های خارجی
 • ۱-۱-۴ فرودگاه استنستد
 • ۱-۱-۱-۴ مشخصات ساختمان
 • ۲-۱-۱-۴ ایده طراحی
 • ۳-۱-۱-۴ شرح عملکردی
 • ۴-۱-۱-۴ سازه
 • ۲-۱-۴ فرودگاه بین المللی ملکه عایا
 • ۳-۱-۴ فرودگاه بین المللی کویت
 • ۴-۱-۴ فرودگاه بین المللی شیواجی
 • ۲-۴ نمونه موردی داخلی
 • ۱-۲-۴ فرودگاه بین المللی کیش
 • ۲-۲-۴ تاریخچه
 • ۲-۲-۴ معرفی فرودگاه بین المللی کیش
 • ۳-۲-۴ فرودگاه مهرآباد تهران
 • ۱-۳-۲-۴ تاریخچه فرودگاه مهرآباد
 • ۲-۳-۲-۴ هدف از تدوین طرح تجاری فرودگاه مهرآباد
 • ۳-۳-۲-۴ مقایسه میان چشم انداز فرودگاه و چشم انداز بازار
 • ۴-۳-۲-۴ اماکن تجاری و غیر تجاری
 • ۴-۲-۴ فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز
 • ۱-۴-۲-۴ تاریخچه
 • فصل پنجم: ضوابط طراحی و برنامه فیزیکی طرح
 • ۱-۵ مقدمه
 • ۲-۵ انواع فرودگاه
 • ۱-۲-۵ ساختمان های جانبی فرودگاه
 • ۳-۵ شناخت کلی بخش های مختلف فرودگاه
 • ۴-۵ تقسیم اولیه انواع مسافر در فرودگاه
 • ۵-۵ ترانسپورت اقیانوس پیما
 • ۶-۵ طراحی سیستم های مختلف فرودگاه
 • ۱-۶-۵ طول باند مورد لزوم برای هواپیما
 • ۲-۶-۵ طرز پاک هواپیما در گیت
 • ۳-۶-۵ تعداد درب های ارتباطی به هواپیما
 • ۴-۶-۵ آرایش محوطه پایانه
 • ۵-۶-۵ تاثیر موقعیت باند برروی پارک هواپیما
 • ۶-۶-۵ طرح هندسی اپرون
 • ۷-۶-۵ تسهیلات مورد نیاز در محوطه پایانه
 • ۸-۶-۵ علامت گذاری باندهای فرود و تاکسی ویها
 • ۹-۸-۵ علامت گذاری فرودگاه ها
 • ۱۰-۸-۵ دیاگرام دو باند موازی به صورت ستون فقراتی
 • ۹-۵ فضای مورد نیاز برای ترمینال
 • ۱۰-۵ ایده های طراحی ترمینال
 • ۱۱-۵ ساختمان ترمینال
 • ۱۲-۵ شناسایی و تحلیل الگوهای توزیه حرکت در طبقات
 • ۱۳-۵ تمرکز و عدم تمرکز در ترمینال ها
 • ۱۴-۵ نتیجه گیری
 • ۱۵-۵ سیستم خطی
 • ۱۶-۵ سیستم اپرون آزاد
 • فصل ششم: شرح پیدایش ایده و تحلیل آن و چگونگی تبدیل آن به فرم
 • ۱-۶ ایده طراحی
 • ۱-۱-۶ شرح عملکرد
 • ۲-۶ سازه
 • ۱-۲-۶ سازه های بتنی
 • ۲-۲-۶ مزایای سازه های بتنی
 • ۳-۲-۶ روش های طراحی سازه های بتن آرمه
 • ۴-۲-۶ روش تنش مجاز
 • ۵-۲-۶ روش مقاومت نهایی
 • ۶-۲-۶ روش طراحی بر مبنای حالات حدی
 • ۷-۲-۶ پیش تنیدگی
 • ۸-۲-۶ مشخصات مصالح مصرفی در بتن پیش تنیده
 • ۹-۲-۶ موارد کاربرد سیستم های بتن پیش کشیده
 • ۳-۶ مزایای معماری
 • ۱-۳-۶ مزایای سازه ای
 • ۲-۳-۶ مزایای اقتصادی
 • ۴-۶ طراحی و اجرای پل ها
 • ۵-۶ طراحی و اجرای مخازن سیلوها و پوسته ها
 • ۶-۶ صفحات انتقال بار
 • ۷-۶ فونداسیون های پس کشیده و دال های روی زمین
 • ۸-۶ مهار خاک
 • ۹-۶ ترمیم و تقویت سازه های بتنی
 • ۱۰-۶ تزریق ترک ها
 • ۱۱-۶ قنداق کردن
 • ۱۲-۶ بتن با سنگدانه از پیش آکنده
 • ۱۳-۶ لایه های سطحی
 • ۱۴-۶ بتن پاشی
 • ۱۵-۶ بخیه زنی
 • ۱۶-۶ تنیدن
 • ۱۷-۶ درزگیری
 • ۱۸-۶ پوشش
 • ۱۹-۶ طریق معمول مرمت قسمت های خراب شده با استفاده از مواد شکل پذیر
 • ۲۰-۶ باروری توسط خلاء
 • ۲۱-۶ روش های سطلی
 • فصل هفتم: نقشه ها
 • منابع

درباره ی دانش فا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *